Skip to main content
Philippine Standard Time:
Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.

Gusto mo bang mapabilang sa mga susunod na OTOPreneurs ng DTI-Bulacan?

Gusto mo bang mapabilang sa mga susunod na OTOPreneurs ng DTI-Bulacan? Sumali na at magregister sa aming OTOP (One Town, One Product)NEXT GEN Program at magkaroon ng pagkakataon na iLEVEL-UP ang inyong mga produkto!
Para sa mga interesado, magpunta lamang sa DTI- Bulacan Provincial Office na matatagpuan sa 2nd Floor HTRJP Bldg., MacArthur Highway, Sumapang Matanda, City of Malolos, Bulacan o sa pinakamalapit na Negosyo Center. Maari din kayong magregister online sa link na ito:
Maari niyo ding idownload ang application form sa link na ito:
Para sa iba pang katanungan, mag-email sa r03.bulacan@dti.gov.ph o tumawag sa aming mga numero 791-0113/ 816-3383.
 #iamDTIph #OTOPreneur
Department of Trade and Industry Philippines